ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقاومت تا ابد ساکت نمی ماند و نباید صبر آن را آزمود ))