ارسال اين مطلب به دوستان

(( عید سعید فطر بستری برای اتحاد و زدودن کدورت ها، کینه ها و سوء تفاهم ها است ))