ارسال اين مطلب به دوستان

(( موازنه قدرت به نفع ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای/ سازمان شانگهای و توسعه همگرایی منطقه ای ))