ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولت افغانستان: طالبان هیچ دلیل شرعی برای ادامه جنگ در افغانستان ندارد ))