ارسال اين مطلب به دوستان

(( وحدت شیعه و سنی یک شعار نیست بلکه در عمل نیز وجود دارد ))