ارسال اين مطلب به دوستان

(( تأمین خدمات پاراکلینیک برای تمامی جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر ))