ارسال اين مطلب به دوستان

(( عربستان می خواهد آنچه را با جنگ به دست نیاورد با مذاکره به آن برسد ))