ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم کردستان در اغتشاشات اخیر نشان دادند حفظ اموال عمومی و امنیت بسیار مهم است ))