>> ارسال اين مطلب به دوستان - یادداشت| داعش از تشکیل تا سقوط؛ گروهی که حتی یک گلوله به اسرائیل شلیک نکرد | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( یادداشت| داعش از تشکیل تا سقوط؛ گروهی که حتی یک گلوله به اسرائیل شلیک نکرد ))