ارسال اين مطلب به دوستان

(( برخی به بهانه اعتراض، دست به تخریب مساجد و آتش زدن قرآن می زنند ))