>> ارسال اين مطلب به دوستان - ستم های صدام علیه قوم کُرد در حلبچه یک جنایت تاریخی بود | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ستم های صدام علیه قوم کُرد در حلبچه یک جنایت تاریخی بود ))