ارسال اين مطلب به دوستان

(( نظر علمای اهل سنت درباره تبرک جستن از قبر پیامبر و قبور صالحین ))