ارسال اين مطلب به دوستان

(( جنبش ۱۴ فوریه بحرین، تبرئه قاتل روزنامه نگار بحرینی را محکوم کرد ))