ارسال اين مطلب به دوستان

(( صلح درمنطقه باجنگ امکانپذیر نیست/ایران نیازی به هژمونی بودن ندارد ))