ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم فردی باانگیزه و کارآمد را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند ))