ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاکید مولوی اسحاق مدنی و آیت الله مبلغی بر لزوم وحدت و تقریب بین شیعه و سنی ))