ارسال اين مطلب به دوستان

(( دیدار رئیس جمهور با نخبگان، نمایندگان اقشار، علما و ایثارگران ایلام ))