ارسال اين مطلب به دوستان

(( برخورداری از روحیه جهادی در انتخاب کارگزاران حج مورد توجه قرار گیرد ))