ارسال اين مطلب به دوستان

(( باید برای توسعه ظرفیت های قرآنی در قشم به صورت جدی برنامه ریزی کرد ))