ارسال اين مطلب به دوستان

(( نگاه خدا محور به طبيعت موجب تحکیم اعتقاد به توحيد در انسان می‌شود ))