>> ارسال اين مطلب به دوستان - پیروزی نهایی از آن مردم فلسطین و سایر ملل آزاده خواهد بود | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیروزی نهایی از آن مردم فلسطین و سایر ملل آزاده خواهد بود ))