ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهور عراق فتوای جهاد کفایی را طرح نجات ملی برای عراق دانست ))