ارسال اين مطلب به دوستان

(( سفر هیئت نخبگان اهل‌تسنن پاکستان به ایران با پیام برادری و تقریب ))