>> ارسال اين مطلب به دوستان - گزیده ای از اظهارات دبیرکل مجمع تقریب در سفر به عراق(1) | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( گزیده ای از اظهارات دبیرکل مجمع تقریب در سفر به عراق(1) ))