>> ارسال اين مطلب به دوستان - اقتدار امروز ایران، برآمده از ایستادگی ۴۲ ساله مردم در برابر نظام سلطه است | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اقتدار امروز ایران، برآمده از ایستادگی ۴۲ ساله مردم در برابر نظام سلطه است ))