ارسال اين مطلب به دوستان

(( تشکیل قطب جدید روسیه و چین منشأ تحولات جدید خواهد بود ))