ارسال اين مطلب به دوستان

(( باوجود تبلیغات منفی دشمنان مردم پاوه دین‌مداری را حفظ کرده اند ))