خبرگزاری تقریب 18 فروردين 1400 ساعت 10:11 http://www.taghribnews.com/fa/news/499000/گزارش-شبکه-الاتجاه-سفر-دبیرکل-مجمع-تقریب-عراق -------------------------------------------------- عنوان : گزارش شبکه الاتجاه از سفر دبیرکل مجمع تقریب به عراق -------------------------------------------------- متن : http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000499/nf00499000-1.mp4