>>خبرگزاری تقریب 19 بهمن 1401 ساعت 14:33 https://www.taghribnews.com/fa/gallery/583385/1/دویست-نوزدهمین-نشست-شورای-عالی-مجمع-جهانی-تقریب-مذاهب-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : دویست و نوزدهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی -------------------------------------------------- متن