خبرگزاری تقریب 23 خرداد 1400 ساعت 19:59 http://www.taghribnews.com/fa/news/507695/سفیر-ایران-دانشگاه-صنعا-بازدید -------------------------------------------------- عنوان : سفیر ایران از دانشگاه صنعا بازدید کرد -------------------------------------------------- سفیر جمهوری اسلامی ایران در بازدید از دانشگاه صنعا، بر اهمیت همکاری بین دانشگاههای دو کشور تاکید کرد. متن : به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حساب تویتری سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن خاطرنشان کرد: حسن ایرلو سفیر ایران در یمن روز شنبه از دانشگاه صنعا بازدید و مورد استقبال دکتر القاسم عباس رئیس این دانشگاه و شماری از دانشگاهیان قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران سپس از چند دانشکده دانشگاه صنعا از جمله دانشکده های پزشکی، مهندسی و زبان بازدید کرد و رئیس دانشگاه صنعا در جریان این بازدید درباره دانشگاه، دانشکده ها و بخش های آن توضیحاتی ارایه داد. برپایه این گزارش، دوطرف در جریان این بازدید بر اهمیت همکاری و تبادل دانش بین دانشگاه صنعا و دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران و همچنین توسعه شیوه های درسی و مواد آموزشی و انتقال تجربیات پزشکی و مهندسی ایران به صنعا تاکید کردند. دو طرف همچنین به موضوع اعطای بورسیه های تحصیلی و سایر مسائل مرتبط با آن پرداختند و در پایان بازدید، سفیر جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از اساتید دانشگاه صنعا درباره آموزش عالی و پیشرفت و توسعه چشمگیر علمی در ایران و دانشگاههای آن در زمینه های مختلف به گفت وگو نشست. انتهای پیام/