خبرگزاری تقریب 12 آذر 1401 ساعت 8:44 https://www.taghribnews.com/fa/interview/575176/نیازمند-ایستادگی-مقتدارنه-برابر-دشمنان-بیان-دستاوردهای-جهان-اسلام-هستیم -------------------------------------------------- شیخ افرا در گفتگو با تقریب: عنوان : نیازمند ایستادگی مقتدارنه در برابر دشمنان و بیان دستاوردهای جهان اسلام هستیم -------------------------------------------------- رییس هئیت افتاء اهل سنت استان بوشهر، بیان کرد: نیازمند عمل نمودن به وظایف شرعی و قانونی در برابر امت اسلامی هستیم، به معنای آنکه هر نوع برنامه ریزی و الگوسازی باید در مسیر رشد وبالندگی تفکرات و عقاید دینی ملت های مسلمان باشد. متن : شیخ خلیل افرا رییس هئیت افتاء اهل سنت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب جهان اسلام را نیازمند جبهه ای متحد، یک دل و یکصدا دانست و اظهار داشت: بنده فکر میکنم جهان اسلام نیازمند ابزار ها و گروه های قدرتمند فکری و خبرگزاری های متحد و جمعی است که یک صدا و به طور واحد در مقابل هر نوع هجمه و توهین ایستادگی مقتدارنه داشته باشد و ازدستاوردهای جهان اسلام استقبال و اشاعه نماید. عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت افزود: متاسفانه شاهد شبکه ها و گروه های معاند گوناگونی هستیم که مورد حمایت دشمنان اسلام هستند؛ کشورهای اسلامی باید دست یکدیگر را گرفته و در مقابله با هجمه دشمنان ید واحده داشته باشند و به مانند مشتی گره شده بر دهان یاوه گویان زنند. شیخ افرا تصریح کرد: اغلب این افراد با دروغ پراکنی و توهین و افترا به فرقه ها و مذاهب اسلامی در صدد جریحه دار نمودن احساس مسلمین هستند و با اقسام مختلف مسلمانان را برعلیه یکدیگر تحریک می کنند.              امام جمعه موقت شهر کنگان، در پایان تاکید کرد:مسئله ای که اکنون در جهان اسلام به آن نیاز است عمل نمودن به وظایف شرعی و قانونی در برابر امت اسلامی است، به معنای آنکه هر نوع برنامه ریزی و الگوسازی باید در مسیر رشد وبالندگی تفکرات و عقاید دینی ملت های مسلمان باشد. انتهای پیام/