خبرگزاری تقریب 30 فروردين 1400 ساعت 14:00 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/500592/1/امضای-تفاهمنامه-همکاری-بین-دانشگاه-مذاهب-اسلامی-شبکه-های-مجازی-جهان-اسلام -------------------------------------------------- عنوان : امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه مذاهب اسلامی و شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام -------------------------------------------------- دانشگاه مذاهب اسلامی در مراسمی با حضور دکتر سیدمحمد حسینی رییس دانشگاه و کریم نجفی برزگر، دبیرکل دانشگاه های مجازی جهان اسلام و با امضای تفاهم نامه همکاری بین طرفین، به شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام پیوست. متن :