خبرگزاری تقریب 20 مرداد 1401 ساعت 13:50 http://www.taghribnews.com/fa/interview/560973/آسیب-ناپذیری-مسلمانان-گروی-وحدت-یکدیگر -------------------------------------------------- عالم اوگاندایی در گفت وگو با تقریب: عنوان : آسیب ناپذیری مسلمانان در گروی وحدت با یکدیگر است -------------------------------------------------- تاکید اسلام بر موضوع وحدت و اهمیت مسئله سبب شد تا از صدر اسلام همواره پیامبر و تا کنون عالمان و اندیمشندان جهان اسلام به این امر توجه کرده و درصدد حل این مشکل برآیند. متن : محمد صدیق، امام مسجد شهر کامپالا در کشور اوگاندا در گفتگو با تقریب با اشاره به معنا و مفهوم وحدت گفت: واژه اتحاد و وحدت بیان کننده مفهوم یکی شدن و همبستگی و همدلی و گام برداشتن در یک مسیر مشترک برای رسیدن به یک هدف واحد است. از این منظر وحدت در برابر معناهایی مانند کثرت، پراکندگی، اختلاف، تفرقه و مفاهیمی شبیه آن مطرح می شوند. بر همین مبنا پیوستن واحدهای جداگانه به جمع و در نهایت جهت های مختلف به یک مقصد نشان دهنده معنا و مفهوم وحدت و همبستگی است. محمد صدیق در ادامه افزود: در جامعه انسانی، همدلی و یک جهتی انسان های یک جامعه برای حرکت به سمت مقصدی واحد است. یعنی هر وقت جمعی دارای اهدف و آرمان های مشترکی باشند و برای رسیدن به آن اهداف و آرمان ها، مسیر مشترکی را انتخاب کنند و همه با هم در این مسیر مشترک گام بردارند، می توان گفت که آنها وحدت و اتحاد دارند که گاهی از آن به اجتماع نیز تعبیر می شود. او همچنین بیان داشت: راه رسیدن به رستگاری ملت های مسلمان در گروی تحقق وحدت است و همیشه در طول تاریخ، ملتی به این رستگاری رسیده که مردم آن با هم همدل باشند و هر وقت به سوی جدایی حرکت کرده اند، به همان اندازه از سعادت فاصله گرفته اند. قرآن کریم به عنوان الگوی سعادت بشری، از این مساله مهم پرده برمی دارد و انس و برادری را نعمت و جدایی و تفرقه را هم سطح عذاب می داند محمد صدیق ادامه داد: تاکید اسلام بر موضوع وحدت و اهمیت مسئله سبب شد تا از صدر اسلام همواره پیامبر، و تا کنون عالمان و اندیمشندان جهان اسلام به این امر توجه کرده و درصدد حل این مشکل برآیند. این در حالی است که وحدت اسلامی، به وجود آورنده قدرتی واقعی است که پس از خداوند متعال، می تواند تکیه گاه مستحکمی برای مسلمانان در مواجهه با فرهنگ ها باشد. مردم مسلمان زیر سایه اتحاد و همدلی می توانند موانع را از سر راه خود بردارند و به مقصود و اهداف متعالی برسند. در حقیقت آسیب ناپذیری مسلمانان در گروی وحدت با یکدیگر است و از این طریق می توان اسلام راستین را محقق کرد.