خبرگزاری تقریب 27 اسفند 1401 ساعت 9:53 https://www.taghribnews.com/fa/gallery/587389/1/بازدید-کاروان-دانشجویی-شط-علی -------------------------------------------------- عنوان : بازدید کاروان دانشجویی از "شط علی" -------------------------------------------------- متن :