خبرگزاری تقریب 1 شهريور 1394 ساعت 10:43 https://www.taghribnews.com/fa/news/202546/هدف-اتفاقات-سوریه-بین-بردن-محور-مقاومت -------------------------------------------------- تجمع علمای مسلمان لبنان: عنوان : هدف اتفاقات سوریه از بین بردن محور مقاومت است -------------------------------------------------- تجمع علمای مسلمان لبنان با اشاره به هماهنگی تکفیریها و رژیم صهیونیستی برای تجاوز به سوریه، خاطرنشان کرد: هدف اتفاقات سوریه از بین بردن محور مقاومت است. متن : به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه ای با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه، تاکیدکرد: پس از پیروزی های ارتش سوریه و مقاومت اسلامی در قلمون و کلید خوردن فروپاشی تکفیری ها در الزبدانی و القنیطره رژیم صهیونیستی با اقدام و دخالت مستقیم خود درصدد روحیه دادن به تکفیری ها برآمده است.    در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می رسد رژیم صهیونیستی احساس کرده گروه های تکفیری موجود در مناطق هم مرز فلسطین اشغالی در حال شکست هستند و با این اقدام خود خواسته آنها را تقویت کند.   تجمع علمای مسلمان لبنان افزود: هدف از تمام اتفاقات سوریه از بین بردن محور مقاومت است اما مساله فلسطین باید به عنوان مساله اصلی و اساسی در راس اولویت های مقاومت باقی بماند.