خبرگزاری تقریب 1 اسفند 1394 ساعت 12:35 http://www.taghribnews.com/fa/news/222346/شهداي-ارامنه-ايران-گواهي-روشن-پیوندهاي-تاريخي-دو-ملت-هستند-جامعه-تجلي-ميراث-مشترك-فرهنگي -------------------------------------------------- رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ارمنستان؛ عنوان : شهداي ارامنه ايران گواهي روشن بر پیوندهاي تاريخي دو ملت هستند/ جامعه ارامنه تجلي ميراث مشترك فرهنگي -------------------------------------------------- ابراهيمي‌تركمان در همایش «بررسی روابط 25 ساله ارمنستان و ایران» جامعه ارامنه ايران و ارمنستان را تجلي ميراث مشترك فرهنگي دوكشور دانست و گفت: شهداي ارامنه در 8 سال دفاع مقدس گواهي روشن بر پیوندهاي تاريخي دو ملت هستند. متن : به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، ابراهيمي تركمان، كه به دعوت هاسمیک بوغوسیان، وزیر فرهنگ ارمنستان به اين كشور رفته است درهمایش مذکور با اشاره به تأثير متقابل فرهنگي بين دو كشور افزود: اين تأثيرات فرهنگي با نشأت گرفتن از سرچشمه هاي ديرين قومي، زباني و اجتماعي در عرصه هاي ادبيات و هنر به ويژه در دوران معاصر، جلوه اي ديگر يافته است كه شواهد بسياري را مي توان بر آن برشمرد. رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به تعامل و همزيستي جامعه ارمني دركشورمان اشاره و تصريح كرد: جامعه ارمني ايران با بيش از چهارصد سال قدمت حضور در قلمروي ايران امروز، مجموعه اي دلنشين از تعامل و همزيستي سازنده با ديگر ايرانيان را درقالب مواريث مشترك فرهنگي و آرمان ها و رسالت هاي واحد به منصه ظهور گذاشته است. ابراهيمي تركمان افزود: جامعه اي كه همراه با ديگر هموطنانش در شادي ها، شاد و در غم ها گريسته است و اگر جنگي درگرفته، دوشادوش ديگر ايرانيان به دفاع از وطنش برخاسته است كه آخرين نمونه آن را در هشت سال دفاع مقدس ديديم كه شمار قابل توجه شهداي ارمني، گواهي روشن بر اين مدعاست. وي در ادامه سخنان خود به ظهور گروه هاي افراطي گري در جهان به ويژه درمنطقه، اشاره كرد و گفت: در زمانه اي كه افراطي گري و خشونت به ويژه درمنطقه پرده اي از خشم و نفرت بر چشمان جاهلاني بي خبر از آموزه هاي اصيل ديني افكنده است، نمونه همزيستي سازنده ايرانيان و ارامنه در طول تاريخ و به ويژه در دروان جمهوري اسلامي ايران، سرمشقي از تفاهم و همدلي و شكل گيري جامعه اي عاري از خشونت و تبعيض است. عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر همزيستي پيروان اديان مختلف در ايران، اظهار كرد: شرايط زيست ارامنه ايران كه همراه با ديگر پيروان اديان آسماني به عنوان اقليت هاي ديني ازحقوق برابر و تسهيلات و امكانات بسياري همچون حضور نمايندگاني در پارلمان، مدارس و موسسات آموزشي خاص خود، نشريات و مطبوعات و مواردي از اين قبيل برخوردارند، ناظران بي طرف و منصف را همواره شگفت زده كرده و نمايش دهنده صادق رواداري و همزيستي پيروان اديان و مذاهب الهي در جمهوري اسلامي ايران است. وي ادامه داد: اين مهم در بيست و پنج سال تاريخ روابط رسمي دوكشور، روز به روز جلوه هايي جديد از طراوت و بالندگي را پشت سرگذاشته و چشم اندازهايي روشن و اميدبخش را پيش روي خود دارد.