خبرگزاری تقریب 2 مهر 1400 ساعت 17:56 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/520057/1/حضور-رئیس-جمهور-یادمان-شهدای-قلاویزان-نقطه-صفر-مرزی-شهرستان-مهران -------------------------------------------------- عنوان : حضور رئیس جمهور در یادمان شهدای قلاویزان در نقطه صفر مرزی شهرستان مهران -------------------------------------------------- متن :