خبرگزاری تقریب 12 مرداد 1400 ساعت 15:37 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/513884/1/حضور-دکتر-شهریاری-دبیرکل-مجمع-تقریب-مراسم-تنفیذ-حکم-ریاست-جمهوری -------------------------------------------------- عنوان : حضور دکتر شهریاری دبیرکل مجمع تقریب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری -------------------------------------------------- متن :