خبرگزاری تقریب 17 آذر 1401 ساعت 10:06 https://www.taghribnews.com/fa/interview/575967/تلاش-رسیدن-اتحاد-یک-الزام-دینی -------------------------------------------------- اندیشمند نیجریه ای در گفت وگو با تقریب: عنوان : تلاش برای رسیدن به اتحاد یک الزام دینی است -------------------------------------------------- اندیشمند نیجریه ای تاکید کرد: خداوند از طریق وحی و فرستادن پیامبر اکرم (ص) ارزش های دینی و راهکارهای محقق کردن هدف اتحاد و همگرایی را تعیین فرموده است. متن : یونس عبا محقق و اندیشمند مسلمان نیجریه ای در گفتگو با تقریب معتقد است که هدف اصلی دین اسلام رسیدن به رضایت الهی و یکتاپرستی است و در مسیر گام برداشتن به سمت و سوی این هدف، اتحاد و همبستگی مسلمانان محور اصلی به شمار می آید. او در این رابطه گفت: مسلمانان به واسطه اجرای آیین های عبادی می توانند ایمان خود به پروردگار عالم را تقویت کنند و زیر سایه کمک خداوند به مرحله پرهیزگاری برسند. تردیدی وجود ندارد که پایه و اساس رسیدن به این سطح نیز همگرایی و متحد شدن مسلمانان با یکدیگر در عرصه های دینی و اجتماعی و حتی سیاسی است. یونس عبا در این باره اظهار داشت: خداوند از طریق وحی و فرستادن پیامبر اکرم (ص) ارزش های دینی و راهکارهای محقق کردن هدف اتحاد و همگرایی را تعیین فرموده است و میل رسیدن به این خواسته الهی را در درون هر یک از انسانها قرار داده است. این در حالی است که رسیدن به اتحاد و نزدیک کردن قلبی مسلمانان به یکدیگر امری شدنی است و نباید آن را غیر ممکن تصور نمود.   او سعی جوامع مسلمان برای ایجاد همگرایی و وحدت و ممانعت از اختلاف و دودستگی را یک امر واجب دینی برشمرد و بیان داشت: مبنای پیگیری این روند در اعتقاد به وحدانیت خداوند و ارزش های دین اسلام تعریف می شود. در پرداختن به ریشه های شکل گیری تفرقه باید به اثرگذاری اندیشه های غیر اسلامی در زمینه های مختلف دینی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اشاره کرد. امری که باعث به وجود آمدن اختلاف میان نهضت های فکری مختلف در دین اسلامی شده است. در همین زمینه تعصب افراطی، قوم گرایی، برتری طلبی و ایجاد محتوا با زبان و فرهنگ غیر اسلامی از جمله عواملی است که باعث دودستگی و تعمیق شکاف میان ملت های مسلمان می گردد. یونس عبا با اشاره به رسالتی که علمای دین اسلام در آگاه سازی مسلمانان بر دوش دارند، تصریح کرد: وظیفه بزرگان دینی و رهبران  و صاحبنظران مسلمان این است که  دستیابی به اتحاد و همبستگی و محافظت از آن را در صدر اولویت فعالیت های فرهنگی خود قرار دهند و  برای ایجاد آگاهی در میان توده های مردم بکوشند. در این چارچوب پیدا کردن رویکردهای سازنده برای مقابله با موانع وحدت یک امر الزامی به شمار می آید.