خبرگزاری تقریب 2 مهر 1400 ساعت 20:40 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/520065/1/دیدار-رئیس-جمهور-نخبگان-نمایندگان-اقشار-علما-ایثارگران-ایلام -------------------------------------------------- عنوان : دیدار رئیس جمهور با نخبگان، نمایندگان اقشار، علما و ایثارگران ایلام -------------------------------------------------- متن :