خبرگزاری تقریب 12 اسفند 1399 ساعت 13:18 http://www.taghribnews.com/fa/news/494966/روحانیون-اقدامات-آفندی-مقابله-توطئه-های-دشمنان-بپردازند -------------------------------------------------- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان: عنوان : روحانیون با اقدامات آفندی به مقابله با توطئه‌های دشمنان بپردازند -------------------------------------------------- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: دشمنان به دنبال دین زدایی و انحراف افکار جوانان هستند و انتظار داریم که علما و روحانیون با اقدامات آفندی به مقابله با این توطئه بپردازند. متن : به گزارش حوزه استان هایخبرگزاری تقریببه نقل از مهر،سردار سید صادق حسینی روز سه شنبه در دورهپرچمداراندین و اندیشه در سنندج اظهار کرد: نقش علما و روحانیون وماموستاهادر انقلاب اسلامی برجسته، اساسی و بزرگ است و همواره در راستای روشنگری جامعه همتی مضاعف داشته اند. وی افزود: اسلام از بدو تولد تا امروز در نقاط مختلف گسترش پیدا کرده است و علمای دینی این وظیفه خطیر را بر دوش کشیده اند و اسلام را در برابر خطرات و توطئه های دشمنان حفظ کرده اند. فرمانده سپاه بیتالمقدسکردستان خاطرنشان کرد: امروز از دو جهت اسلام مورد هدف قرار گرفته است که یکی از آنها دین زدایی است و در دستور کار دشمنان است و اگر این مهم محقق نشود مبحث انحراف را به پیش می برند. سردار حسینی افزود: دشمنان در کردستان هم تلاش می کنند که دین اسلام را ضعیف جلوه دهند و به دنبال انحراف در اعتقادات مردم هستند. وی تاکید کرد: شناخت تکنیک و تاکتیک دشمن برای ما خیلی مهم است و ما باید در این راستا کارآفندیانجام دهیم و تنها به دنبال دفاع نباشیم. باید ظرفیت روحانیت در راستای روشنگری جامعه به کار گرفته شود فرمانده سپاه بیتالمقدسکردستان تصریح کرد: باید ظرفیت روحانیت در راستای روشنگری جامعه به کار گرفته شود و از هر گونه واگرایی مذهبی جلوگیری شود چرا که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه در بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستند. وی اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که دشمنان جوانان را منحرف کنند و در مقابل نیز تمام تلاش خود را برای جذب اقشار مختلف به ویژه جوانان در مباحث دینی و هویت بخش اسلامی به کار ببریم. فرمانده سپاه بیتالمقدسکردستان تأکید کرد: ترویج معارف اسلامی و انقلابی در جامعه و موضعگیریدر برابر معاندین و جریانات ضد مذهبی از جمله وظایف علما و روحانیون است که انتظار داریم در استان کردستان مدنظر قرار گیرد. سردار حسینی افزود: انتظار داریم روحانیون و علمای دینی از ارتباط با شبکه های معاند پرهیز کنند و در شناخت آسیب های اجتماعی در جامعه تلاش کنند. دشمن شناسی و تشویق مردم برای مشارکت در حوزه های فرهنگی روحانیون در آن نقش آفرینی کنند وی خاطرنشان کرد: دشمن شناسی و تشویق مردم برای مشارکت در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از دیگر مباحثی است که انتظار داریم روحانیون در آن نقش آفرینی کنند. فرمانده سپاه بیتالمقدسکردستان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمن به دنبال تحمیل اهداف شوم خود بر کشور ما بوده است اما ما اراده خود را بارها بر آنها تحمیل کرده ایم. سردار حسینی افزود: آمریکایی ها در مقابل ما شکست خوردند و در برهه های مختلف این شکست ها برای آنها تکرار شده است که انقلاب اسلامی اولین شکست برای آنان بود. وی اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی، خنثی کردن توطئه هایهایتفرقهافکنانهو کودتاها و قطعنامه ها از دیگر شکست های آنان بوده است. سردار حسینی خاطرنشان کرد: گروه ضد انقلاب هدفی جز نابودی کشورمان را ندارند لذا انتظار داریم همه با هم برای دفاع از دین و انقلاب و مبارزه با انحرافات تلاش کنیم.