خبرگزاری تقریب 28 تير 1400 ساعت 16:29 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/512037/1/بسته-شدن-باب-مغاربه-مسجد-الاقصی-دست-اشغالگران-صهیونیست -------------------------------------------------- عنوان : بسته شدن باب مغاربه مسجد الاقصی به دست اشغالگران صهیونیست -------------------------------------------------- متن :