خبرگزاری تقریب 24 خرداد 1400 ساعت 15:10 http://www.taghribnews.com/fa/news/507790/تدوین-کتاب-دکترین-تمدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-الجزایر -------------------------------------------------- به اهتمام نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ عنوان :  تدوین کتاب "دکترین تمدنی جمهوری اسلامی ایران" در الجزایر -------------------------------------------------- به اهتمام نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر دکترین تمدنی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "ایران و قیم المشروع الحضاری – قراءه موضوعیه لمشروع النهضه عند قاده الثوره الاسلامیه الایرانیه" توسط اندیشمند بزرگ شیعه شناس و ایران شناس الجزایری دکتر نورالدین ابولحیه در 564 صفحه تدوین شد. متن : به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،این کتاب پنجمین تألیف از سلسله "دکترین تمدنی ایران" است که به معرفی اصول و پایه های ارزشی و نظام سیاسی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر نظام های جامعه جهانی و سایر جوامع در میان امت اسلامی می پردازد. سایر عناوین این سلسله کتاب ها عبارت است از : 1-ایران....دین و حضاره 2- ایران ....نظام و قیم 3- ایران ....ثوره و انتصار 4- ایران ....والقرآن استاد اندیشمند دانشگاه باتنه الجزایر کتاب "ایران و قیم المشروع الحضاری" را در ده فصل زیر سامان داده است : 1- دکترین تمدنی و ارزشهای دینی 2- دکترین تمدنی و ارزشهای معنوی 3- دکترین تمدنی و ارزشهای اخلاقی 4- دکترین تمدنی و ارزشهای انسانی 5- دکترین تمدنی و ارزشهای اجتماعی 6- دکترین تمدنی و ارزشهای سیاسی 7- دکترین تمدنی و ارزشهای اقتصادی 8- دکترین تمدنی و ارزشهای دانشی و فرهنگی 9- دکترین تمدنی و ارزشهای هنری 10- دکترین تمدنی و ارزشهای رسانهای و ارتباطات وی در مقدمه کتاب خود می نویسد: هدف اساسی انقلاب اسلامی ایران به گفته رهبرانش ، آغاز خیزشی نو در جهان اسلام ، بلکه در میان تمامی مستضعفان جهان است و بنابر این شایسته است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات زمانی و مکانی به بررسی آن بپردازیم. دکترین تمدنی ایران دو بعد دارد : اول بعدی که جلو چشم همه جهانیان است و عزت، سرافرازی ، پیشرفتهای علمی ، صنعتی و تکنولوژی در عرصه های مختلف برای مردم به ارمغان آورده است . دوم بعد پنهانی آن یعنی روح بلند و اندیشه توانای ایرانی که این ظواهر زیبای مورد اذعان تمامی حق جویان را آفریده است. وی سپس هدف از تألیف کتاب را تبیین اندیشه بلند مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در جهان امروزوشناختن بعد دوم این دکترین معرفی میکند و میگوید : پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و ... ایران قابل شمارش نیست و هر روز بر حجم آن اقزوده می شود و ارائه هرگونه گزارش و آماری در این زمینه به خاطر سرعت تحولات و پیشرفتها ، چندی بعد به اطلاعاتی کهنه و تاریخ مصرف گذشته تبدیل میشود. اما شناخت و معرفی بعد دوم دکترین تمدنی ایران ، که همان روح بلند ایرانی است ، الگویی شایسته و قابل پیروی برای تمامی ملتها و نسلهایی است که به دنبال نقشه راه برای پیشرفت و توسعه هستند. دکتر نورالدین ابولحیه با آوردن مثالی، نظام جمهوری اسلامی ایران ودشمنی های استکبار جهانی را به بیماری تشبیه می کند که دارویی جدید کشف کرده و با استفاده از آن بیماری صعب العلاجش را درمان کرده است و دشمنان بشریت با او ستیزه می کنند و تصمیم کشتن او دارند ؛ اما نه تنها به خاظر دشمنی با شخص او ، بلکه مهمتر از آن ، به خاطر رواج نیافتن داروی کشف شده او ، که میتواند با درمان بیماران ، منافع دشمنان بشریت را به خطر اندازد . مؤلف کتاب "دکترین تمدنی ایران" در تمامی فصول کتاب با بهره گیری از آیات و روایات و واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران ، سخنان و نوشتههای امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای را مبنای تحقیق و استناد خود قرار داده و مینویسد : در ابتدا نظر داشتم که منبع کتاب خود را سخنان و آثار تمامی رهبران و متفکران ، ایران اسلامی قرار دهم ولی برای جلوگیری از حجم زیاد کتاب ، به سخنان این دو رهبر اصلی انقلاب اکتفا کرده و نوشتهام را به آن سخنان مستند ساختم . او تفاوت بزرگ بین دکترین تمدنی ایران اسلامی را با سایر طرحهایی که از سوی اندیشمندان جهان اسلام ارائه شده است ، در این میداند که طرحهای سایر متفکران ، امثال سید جمال ، عبده ، رشید رضا و ... در مرحله طرح باقی مانده و در صحنه عمل آزموده نشده است اما دکترین امام خمینی (رحمه الله علیه) و امام خامنهای (مد ظله) در صحنه عمل با موفقیت چشمگیر روبرو شده و اصالت و حقانیت خود را به اثبات رسانده است . گفتنی است که کتابهای دکتر نورالدین ابولحیه در الجزایر به صورت مجازی و در سایر کشور های غربی از جمله عراق به صورت چاپی منتشر میشود . این نویسنده بزرگ الجزایر با انتشار بیش از 110 جلد کتاب در زمینه اندیشه اسلامی ، شیعه شناسی و ایران شناسی یکی از پر کارترین و بزرگترین مؤلفان در تاریخ الجزایر به شمار می رود . مجموعه کتابهای دکتر نورالدین ابولحیه علاوه بر سایر کشورها ، به همت نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر ، در کتابخانههای مجازی "مدرسه الفقاهه" ، "پایگاه نور" و "مکتبه القائم" در ایران منتشر شده است . انتهای پیام/