خبرگزاری تقریب 18 فروردين 1400 ساعت 11:34 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/499024/1/بازدید-دبیرکل-مجمع-تقریب-مذاهب-اسلامی-کتابخانه-القرشی-عراق -------------------------------------------------- عنوان : بازدید دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی از کتابخانه القرشی در عراق -------------------------------------------------- متن : متن خبر