خبرگزاری تقریب 21 مرداد 1401 ساعت 3:21 https://www.taghribnews.com/fa/interview/560637/رویکرد-علمی-عملی-وحدت-مواجهه-موارد-اختلافی -------------------------------------------------- مدرس دانشگاه اهل اوگاندا در گفت وگو با تقریب تاکید کرد: عنوان : رویکرد علمی و عملی وحدت برای مواجهه با موارد اختلافی -------------------------------------------------- اصل وحدت در بسیاری از آیات قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است متن : شیخ محمود، مدرس دانشگاه و امام مسجد نور شهر آروا در اوگاندا در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه وحدت باید در  یک جامعه اسلامی اصل باشد، بیان داشت: در ملت های مسلمان، اصل اتحاد و همبستگی اجتماعی باید مبنا و معیاری علمی و اجرایی محسوب شود و نحوه تعامل مسلمانان را با موارد اختلاف علمی، فکری، سیاسی و اقتصادی مشخص کند. شیخ محمود ادامه داد: هنگامی که مسلمانان در زندگی اجتماعی خود با مواردی از اختلاف روبه ‏رو شوند، وحدت اصل و رویکردی در تعامل آنها با نقاط اختلاف خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که مفهوم این امر به معنای محو نمودن اختلاف و رأی و اجتهاد مخالف نیست؛ زیرا چنین چیزی غیرممکن و نادرست است اما باید تعامل با موارد اختلاف علمی و عملی در بین مسلمانان و مبتنی بر روشی علمی و عملی باشد در حقیقت وحدت، رویکرد علمی و عملی برای نوع برخورد با موارد اختلافی میان مسلمانان است. او در ادامه اظهار داشت: اصل وحدت در بسیاری از آیات قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است. چنان که آمده است:«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل‏های شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید». به این ترتیب خداوند متعال از طریق آیات خود تلاش می کند بر اهمیت وحدت در میان مسلمانان تاکید کند و آن را نقطه روشن در زندگی اجتماعی و مذهبی مسلمانان برمی شمارد.  یکی از روش‎های ایجاد اتحاد و همبستگی اجتماعی، انس و محبت دیگران به یکدیگر و داشتن ارتباط اثرگذار و دوستانه است. قرآن مسلمانان را به خوش رفتاری سفارش می‌‎کند و هشدار می دهد که بد زبانی اخلاقی شیطانی است که باعث دودستگی و اختلاف می شود. شیخ محمود در ادامه تصریح کرد: بنابراین مسلمانان وظیفه دارند با موضوعات اختلافی در زمینه های متعدد مانند قومی و زبانی و اختلاف نظر در فروع فقهی و در روش‎های عملی و یا در درک کتاب و ارش های اسلامی و گرایش‎های سیاسی، این اتحاد را حفظ کنند تا هرگز این قبیل اختلافات، ملت های مسلمان را به رویارویی با یکدیگر نکشاند.