خبرگزاری تقریب 18 آذر 1401 ساعت 1:09 https://www.taghribnews.com/fa/interview/575721/وحدتی-واقعی-میان-قلوب-انسان-پیوند-ایجاد-می-کند -------------------------------------------------- محقق و اندیشمند غنایی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد: عنوان : وحدتی واقعی است که میان قلوب انسان ها پیوند ایجاد می کند -------------------------------------------------- تنها چیزی که در این جهان مبنای اصلی وحدت و همبستگی مسلمانان به شمار می آید و سبب به وجود آمدن همدلی و روابط مسالمت آمیز می شود، توجه به حق و پروردگار عالم است متن : دکتر مصطفی باجلال محقق و اندیشمند غنایی وحدت را امری می داند که همه جوامع فارغ از توصیه های دینی بر مبنای خصایص و اقتضائات زندگی اجتماعی خود به آن نیاز دارند. او در این رابطه اظهار داشت: همه مسلمانان به طور غریزی درصدد نزدیک شدن به یکدیگر و ایجاد پیوندهای جمعی با هم نوعان خود هستند. خداوند در دین اسلام این میل ذاتی انسان ها را هدایت کرده و توصیه نموده مسلمانان آن را به سمت هدف بزرگ وحدت اسلامی سوق دهند. باجلال در این زمینه توضیح داد: وحدت را باید مبتنی بر دو قسم دانست. یک نوع وحدتی است که میان قلوب انسانها به وجود آمده و ذات و روح همه آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این اثرگذاری نتیجه بیرونی بر کردار مسلمانان دارد و سبب می شود آنها موقع بروز تحولاتی که می تواند سبب دوری و اختلاف شود، سعه صدر داشته باشند و در دام تفرقه افکنان نیفتند. او نوع دیگر اتحاد و همگرایی را یک وحدت ساختگی دانست و اظهار داشت: این نوع پیوند بیشتر تحت تاثیر اقتضائات سیاسی و منافع قدرت ها و حکومت های اسلامی مطرح است و حکومت ها برای تحقق هدف مشترک در مواقع خاصی اختلافات میان خود را نادیده می گیرند و با یکدیگر متحد می شوند. چنین اتحادی منوط به شرایط و اراده طرفین برای رسیدن به منافع خاص خود است. دکتر مصطفی باجلال همچنین بیان کرد: تنها چیزی که در این جهان مبنای اصلی وحدت و همبستگی مسلمانان به شمار می آید و سبب به وجود آمدن  همدلی و روابط مسالمت آمیز می شود، توجه به حق و پروردگار عالم است. خداوند متعال به همین منظور همه مسلمانان را به پیروی از اصول دین دعوت کرده و فرستادگان الهی خود را به عنوان پیشتازان حق تعیین کرده تا اختلاف و دودستگی را زیر سایه توجه به پروردگار از میان ببرند. به گفته او در مقابل بزرگانی که مسلمانان را به حق دعوت می کنند، کسانی قرار گرفته اند که در زمین دشمن بازی می کنند و به دنبال توسعه اعتقادات شوم و باطل خود مبنی بر ایجاد دشمنی در میان خود مسلمانان هستند. به همین دلیل همه ملت های مسلمان باید پیامبر اکرم (ص) و امامان را به عنوان تنها منابعی بشناسند که  راه رسیدن به حق را ممکن می سازند.