خبرگزاری تقریب 6 اسفند 1399 ساعت 8:29 http://www.taghribnews.com/fa/interview/494244/اصل-پذیرش-تنوع-آرا-مهمترین-محورهای-وحدت-طلبی -------------------------------------------------- شیخ ابراهیم ایارک در گفت و گو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد؛ عنوان : اصل پذیرش تنوع آرا از مهمترین محورهای وحدت طلبی است -------------------------------------------------- به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه و اندیشه، محور قرار دادن قرآن، تمسک به مشی و سخن پیامبر(ص)، تمرکز بر اصول مشترک دینی و آگاهی از رهبری دینی و سنت و سیره اهل بیت به عنوان روشن ترین راه بیان تعالیم قرآن و سنت نبوی از جمله محورهای اصلی است که به شکل گیری وحدت در میان مسلمانان کمک بزرگی می کند. متن : شیخ ابراهیم ایارک رییس سازمان رفاه زوار مسلمان در استان ادو کشور نیجریه در گفتگو با تقریب معتقد است که ایجاد همگرائی و اتحاد میان مسلمانان با سلیقه ها و افکار مختلف، صرفا با اتکا به دستور و بدون در نظر گرفتن مبانی و اصول مشترک و ارائه ساختار و محورهای مورد قبول همگان امکان پذیر نخواهد بود. وی با بیان اینکه دین اسلام مبانی و اصول مشخصی را به همین منظور ارائه کرده است که توجه به آنها می تواند بهترین پایه وحدت طلبی، رسیدن به اتحاد و کاهش و جهت مند کردن اختلافات باشد، افزود: به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه و اندیشه، محور قرار دادن قرآن، تمسک به مشی و سخن پیامبر(ص)، تمرکز بر اصول مشترک دینی و آگاهی از رهبری دینی و سنت و سیره اهل بیت به عنوان روشن ترین راه بیان تعالیم قرآن و سنت نبوی از جمله محورهای اصلی است که به شکل گیری وحدت در میان مسلمانان کمک بزرگی می کند. شیخ ابراهیم ایارک در ادامه اظهار داشت: همچنین پایبندی به اصول و نقد صحیح، تحمل دیدگاه مخالفان، پرهیز از تندروی و نگاه مثبت به آنان را نیز می توان در چارچوب پذیرفتن این اصول دانست. به ویژه که به رسمیت شناختن اختلاف و تنوع افکار و سلایق اجتناب ناپذیر انسانها را باید نخستین و چه بسا اصلی ترین گام و مبنای وحدت طلبی به شمار آورد. ویدر ادامه تصریح کرد: ارزشها و آموزه های مشترک قطعی دینی و توجه به آنها نیز یکی دیگر از اصلی ترین محور های ایجاد اتحاد در یک جامعه دینی است و شاید از مهم ترین اصول و شاخص های فکری از نگاه قرآن و سنت، عدم تخطی و عدول از اساس و پایه های مشترک و اصول دین باشد. اصل دیگر وحدت بخش، پیروی از رهبری دینی و مرجعیت اهل بیت است. مرجعیت اهل بیت و امامان به عنوان نمایان ترین مصادیق آن به تایید قرآن و سنت رسیده و مورد قبول عالمان بزرگ اهل سنت نیز قرار گرفته است. انتهای پیام/