خبرگزاری تقریب 1 آبان 1399 ساعت 11:48 http://www.taghribnews.com/fa/interview/479420/رجوع-اصل-مواسات-اسلامی-مواجهه-بلایا-ضروری -------------------------------------------------- اندیشمند اتیوپیایی در گفت وگو با تقریب تاکید کرد: عنوان : رجوع به اصل مواسات اسلامی در مواجهه با بلایا ضروری است -------------------------------------------------- در چنین شرایطی علاوه بر اهمیت رعایت راهکارهای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید به اصل مواسات اسلامی هم رجوع شود و دستگیری از کسانی که در تنگنای معیشتی قرار گرفته اند در راس همه کارها قرار گیرد. متن : فراگیر شدن ویروس کرونا در همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی باعث شده تا علاوه بر به خطر افتادن سلامت وامنیت جانی مردم، به دلیل ایجاد محدودیت های به وجود آمده برای جلوگیری از گسترش این بیماری، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هم تحت تاثیر قرار بگیرد. دکتر مصباح ابیجان اندیشمند اتیوپیایی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب ضمن بیان موارد اشاره شده گفت: در چنین شرایطی علاوه بر اهمیت رعایت راهکارهای جلوگیری از گسترش این ویروس باید به اصل مواسات اسلامی هم رجوع شود و دستگیری از کسانی که در تنگنای معیشتی قرار گرفته اند در راس همه کارها قرار گیرد. ابیجان افزود: آموزه های دینی هم کمک به دیگران به خصوص یاری کردن به گروههای ضعیف و مستمند را بسیار مورد تاکید قرار داده و تصریح کرده است که به خصوص در شرایط ویژه نباید از اهمیت کمک به انسانهای نیازمند غفلت کرد. او با بیان اینکه اصل کمک به دیگران می تواند در عرصه بالاتر از سطح کشور و میان کشورهای اسلامی هم مورد توجه قرار گیرد، گفت: در بحبوحه این بیماری منابع مالی بسیار سنگینی برای مقابله با کرونا و تامین تجهیزات پزشکی و هزینه های درمانی صرف شده است و ضروری است که کشورهایی که از توانایی و امکانات مالی بهتری برخوردار هستند به کمک کشورهای ضعیف تر بشتابند. ابیجان با اشاره به اینکه این بحران دامن همه کشورها را گرفته است، افزود: بنابراین اگر همکاری های منطقه ای و بین المللی نباشد، این ویروس هیچ گاه محو نخواهد شد.