خبرگزاری تقریب 21 ارديبهشت 1400 ساعت 15:45 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/503486/پرکشیدن-پاره-های-تن-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : پرکشیدن پاره های تن افغانستان -------------------------------------------------- چقدر سخت و تلخ بود، پرکشیدن پاره های تن افغانستان پاره تن ما؛ زخمهای تن ترک خورده ات را زمین هم توان برداشتن ندارد. متن :