خبرگزاری تقریب 13 فروردين 1400 ساعت 13:56 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/498392/1/برپایی-تظاهرات-آزادی-شیخ-زاکزاکی-شهر-باوچی-نیجریه -------------------------------------------------- عنوان : برپایی تظاهرات برای آزادی شیخ زاکزاکی در شهر باوچی نیجریه -------------------------------------------------- جمعی از شیعیان نیجریه در شهر باوچی با برپایی تظاهراتی خواستار آزادی بی قید و شرط شیخ زاکزاکی و همسرش شدند. متن :